Jump to content

Burslar

From Wikimania 2014 • London, United Kingdom
This page is a translated version of the page Scholarships and the translation is 81% complete.
Outdated translations are marked like this.
Scholarship applications are now closed. All applicants were notified of final decisions on 1 May 2014. Thank you for all the great applications! A list of scholarship recipients can be found at meta:Grants:TPS/Wikimania scholars#2014 WMF Scholarship Recipients for Wikimania. Please leave feedback here.

Wikimania 2014 Burs Programı

Wikimedia hareketinin 10 yıllık uluslararası konferansı Wikimania 2014, 6 ile 10 Ağustos 2014 tarihleri ​​arasında yapılıyor. Mekan ise Londra, Barbican Centre'ın içindedir. Wikimedia Foundation, seçilen bireylerin Wikimania'ya katılım maliyetlerini dengelemek amacıyla sınırlı sayıda burs sunuyor.

Önemli tarihler

Aşağıda burs programı için öngörülen zaman çizelgesi sunulmaktadır:

 • Burs başvurularının açılması: 8 Ocak 2014 Çarşamba
 • Burs başvurusu için son tarih: 17 Şubat 2014 Pazartesi 23:59 UTC
 • Burs Komitesi uygulama değerlendirmeleri: Şubat – Nisan 2014
 • Başvuru sonucu hakkında ilk bilgilendirme: Mart 2014 başları
 • Kesin başvuru sonuçları bildirimi: Nisan 2014 başları

Programın hedefleri

 • Wikimania 2014'ün başarılı ve verimli bir uluslararası konferans olarak yapılması.
 • Wikimedia projelerinin, katılımın teşvik edilmesi suretiyle desteklenmesi.
 • Konferansın, Wikimedia hareketine katılan çeşitli grupların katılımıyla zenginleştirilmesi.

Burs türleri

Wikimedia Foundation tarafından verilen burslar şu masrafları karşılayacaktır:

 • Gidiş-dönüş seyahat
 • Ortaklaşa konaklama
 • Konferans kayıt ücretleri

Wikimedia Foundation tarafından artık kısmi burs imkanı bulunmamaktadır. Lütfen burs kazananların kendi harcaması gereken giderlerin neler olduğu ile ilgili olarak SSS sayfasını ziyaret ediniz.

Başvurmaya uygunluk

Herhangi bir Wikimedia projesine aktif olarak katkıda bulunan ya da dünyanın her yerinden gelen başka herhangi bir sıfatla Wikimedia gönüllüsü olanlar uygun olarak kabul edilir. Diğer ücretsiz bilgi ve özgür yazılım işbirlikçileri ya da eğitim girişimlerine katılanların da başvurmaları önerilmektedir. Lütfen uygunluk için SSS sayfasını ziyaret ediniz.

Seçim süreci

Wikimedia Vakfı bursları için tüm başvurular Burs Komitesi tarafından incelenir. Dünyanın değişik bölgelerinden burs alacakların oranı kabaca aşağıda gösterilmiştir:

Bölgesel dağılım
Asya Pasifik 30%
Doğu Avrupa & Orta Asya 10%
Kuzey/Batı/Güney Avrupa 10%
Kuzey Afrika & Batı Asya 10%
Aşağı Sahra Afrikası 10%
Kuzey Amerika 10%
Orta & Güney Amerika 20%

Burs Komitesi istenen nitelikte adayların eksikliğinde, yukarıdaki kriterlerden sapma hakkını saklı tutar. /Bölgelere göre listelenmiş ülkeler listesi bulunmaktadır.

Tüm başvurularda köken neresi olursa olsun, başvurulan yer göz önüne alınacak ve inceleme süreci standart olarak bu çerçevede yapılacaktır. Bu süreç üç değerlendirme aşamasını kapsamaktadır.

 • Aşama 1: Tüm başvurular üç veya daha fazla kişi tarafından gözden geçirilecek, her biri diğerinden bağımsız olan seçim kriterleri başvuruya sıfır puan (başarısız) veya bir puan (başarılı) verilerek uygulanacaktır. Üç veya daha fazla kişi tarafından gözden geçirilen başvurular birinci aşamayı tek olarak, iki veya daha az kişi tarafından gözden geçirilen başvurular ise ilk aşamayı iki aşama halinde geçecektir. Tüm adaylar, başvuru aşaması ve inceleme aşamasını geçtiğinde başarısız olup, olmadığı kendisine e-posta ile bildirilecektir.
 • Aşama 2: İlk aşamayı geçen tüm başvurular en az üç kişilik inceleme ekibi tarafından detaylıca gözden geçirilecektir. Her inceleyici puan vermek amacıyla, her başvuruyu ikinci aşamadaki seçim kriterlerine göre bağımsız olarak inceleyecek ve toplam puan belirlenecektir.
 • Aşama 3: Burs Komitesi, Wikimedia Foundation ile yakın işbirliği içerisinde, toplam mevcut bütçeyi ve bu bütçenin her bölgeye nasıl dağıtılacağını belirleyecek, burs alanların kendilerinin ne kadar para haryacağı konusunda tahminler yapacaktır (örneğin; Wikimania 2014'e Güney Afrika'dan katılan bir kişinin, Fransa'dan katılan bir kişiye oranla daha fazla maliyetli olması gibi). Uygulama aşamasında bölgeler-bölge bazında iki puanın toplamı kullanılarak sıralanacak; her bölgede en yüksek puan alan adaylar, varsayılan olarak burs kazanmış olacaklardır. Adaylar arasında aynı veya çok yakın puan almış olanlar arasında daha önce burs almamış olanlar var ise bunlar veya yıllar önce bir burs almış olanlar tercih edilecektir. Başvurular arasındaki yüksek puanlama ayarlamaları da, her bölgedeki ülkeler arasında adil dağılımın sağlanması amacıyla yapılmış olabilir.

Üç aşamanın tamamlanmasının ardından, başarılı olan veya ret edilen tüm adaylara başvurusunun kabul edilip, edilmediğine dair e-posta ile bilgi verilecektir. Başarılı olanlara Wikimania 2014'e katılımlarını doğrulamak ve bursa kabulleri için zaman verilecektir. Bursa başvuranlardan başarılı olanların kabul oranına ve tahminen burs kazananlardan bazılarının bütçe kullanımına bağlı olarak daha sonraki bir tarihte burs verilebilmesi için; az bir sayıdaki başvuran ise bekleme listesine alınacaktır.

Seçim kriterleri

Aşama 1

Gözden geçirme sürecinde aşağıdaki kriterlerden herhangi birine uygun olmayanlar başarısız sayılacaktır:

 1. Öncelikli olarak konu dışında ve kötü niyetle yapılan başvurular.
 2. Başvuranın, başvuru formundaki soruları cevaplamasında makul bir çaba içinde olmadığının görülmesi.
 3. Başvuru sahibinin burs ile ödüllendirilmek için herhangi önemli bir katkısı veya faaliyetinin bulunmaması başarısızlık sayılır.
 4. Başvuranın, uygulamanın bir parçası olduğuna dair yeterli kanıt sunamaması ve Wikimania'nın öncelik olarak İngilizce yürütülen bir konferans olmasına rağmen, konferansa katılmaya olanak sağlayacak seviyede İngilizce dil becerisinin bulunmaması.

Başvuruların hangi kriterler için ne şekilde uygulanacağına dair geniş bilgi ikinci aşamada verilmiştir.

Aşama 2

İkinci aşama için seçim kriterleri
Wikimedia projeleri ile bağlı kuruluşlarında girişimleri veya etkinliği (50%)
Diğer ücretsiz bilgi, özgür yazılım işbirlikleri ya da eğitim girişimleri (20%)
Wikimania ve Wikimedia hareketine olan ilgisi (30%)

İkinci aşama boyunca, adaylar aşağıdaki üç boyutta, her bir kriterde bir ile on puanlık bir ölçek cetveli üzerinden puan alarak değerlendirilecektir. Tanımlara çift sayı üzerinden puan verilse de, değerlendirme aşamasında başvurana tek sayılı puanda verilebilir. Bu puanların daha sonra ortalaması toplam puan verilebilmesine ağırlık sağlar.

Wikimedia projeleri ile bağlı kuruluşlarında girişimleri veya etkinliği (toplam skora oranı 50% )

Wikimedia projeleri kapsamında etkinliği, bağlı kuruluşlardaki bölümlere veya girişimlere yaptığı katkılar ve burada edindiği deneyimler ile Wikimania'ya bilgi yoluyla katacağı değerlerdir. Örneğin, çevrimiçi yazdığı makaleler, resim yüklemeleri ve vandalizm ile ilgili faaliyetleri ya da GLAM etkinliklerine katılımı ve buradaki örnek faaliyetleri dahil, kampüs elçisi programına ve buluşmalara katılımı. Bu nedenle, başvuranların çevrimiçi veya çevrimdışı uygulamalardaki deneyimleri hakkında yazması önerilmektedir.

0 = Hiçbir Wikimedia projesine veya bağlı kuruluşlarına kendi insiyatifi doğrultusunda katılımcı olmaması.
2 = Çok düşük düzeyde veya zaman zaman katılımcı olması; Wikimedia projeleri ile bağlı kuruluşlardaki girişimleri veya katkılarının projelere olan kayda değer etkisi.
4 = Çok düşük düzeyde veya zaman zaman katılımcı olması; Wikimedia projeleri veya bağlı kuruluşlarındaki girişimlerinin küçük ve dar bir etkisinin olması.
6 = Sürekli katılımcı ile orta düzey katılımcı; Wikimedia projeleri ile bağlı kuruluşlar veya girişimler üzerinde orta derecede genel etkisinin bulunması.
8 = Özveri ile yüksek düzeyde katılımcı; Wikimedia projeleri, bağlı kuruluşları ve girişimleri üzerinde yüksek ve çeşitli genel etkilerinin bulunması.
10 = Olağanüstü özveri ile çok yüksek düzeyde katılımcı; Wikimedia projeleri, bağlı kuruluşları ve girişimleri üzerinde çok yüksek ve çok çeşitli genel etkisinin bulunması.

Diğer ücretsiz bilgi, özgür yazılım işbirlikleri ya da eğitim girişimleri (toplam skora oranı 20%)

Activity in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiatives outside the Wikimedia movement, indicates that an applicant will add value to Wikimania by bringing new relevant experiences, knowledge and innovations to the conference. Relevant initiatives are those that either have a general educational value or are relevant to the free culture movement, or both. Examples include ICT4D, Moodle, OpenStreetMap, Project Gutenberg and the Creative Commons organisation. A project does not have to follow or support the Wikimedia Foundation's definition of free content to be considered relevant. Applicants are encouraged to write about both their online and offline experiences within relevant initiatives, and to explain how participation in Wikimania by the applicant could bring benefits either to the initiatives or the Wikimedia movement, or both.

0 = Başka hiçbir bir özgür bilgi kaynağına katılmamış, özgür yazılımlar için işbirliğinde bulunmamış veya eğitim girişimi yapmamış olması.
2 = Çok düşük düzeyde veya zaman zaman katılımcı olması; herhangi bir özgür bilgi kaynağında kayda değer etkisi, özgür yazılım işbirlikçisi ya da eğitimsel girişimlerde bulunmaması.
4 = Çok düşük düzeyde veya zaman zaman katılımcı olması; diğer ücretsiz bilgi kaynağı, özgür yazılım ve eğitimsel girişimlerinin küçük ve dar bir etkisinin olması.
6 = Sürekli katılımcı ile orta düzey katılımcı; diğer ücretsiz bilgi kaynağı, özgür yazılım ve eğitimsel girişimler üzerinde orta derecede genel etkisinin bulunması.
8 = Özveri ile yüksek düzeyde katılımcı; diğer ücretsiz bilgi kaynağı, özgür yazılım ve eğitimsel girişimler üzerinde yüksek ve çeşitli genel etkilerinin bulunması.
10 = Olağanüstü özveri ile çok yüksek düzeyde katılımcı; diğer ücretsiz bilgi kaynağı, özgür yazılım ve eğitimsel girişimleri üzerinde çok yüksek ve çok çeşitli genel etkisinin bulunması.

Wikimania ve Wikimedia hareketine olan ilgisi (toplam skora oranı 30%)

Interest in Wikimania and the Wikimedia movement indicates that an applicant will be able to make a significant contribution to Wikimania and get the most out of any scholarship awarded to them. Applicants are encouraged to write about why Wikimania is of interest to them, how they intend to participate in the conference (including any submissions), and what they expect to take away from it all – whether that be at a personal level or for the benefit of the Wikimedia and the free culture movement. It should be noted that answers will be critically analysed during the review process – claims that are modest and realistic will gain more credit than those that are unrealistic or clearly exaggerated.

0 = Wikimedia hareketi ile hiçbir ilgisinin olmaması; Başvuranın Wikimania katılımı ile ilgili neden olarak hiçbir açıklamada bulunmamış olması.
2 = Wikimedia hareketi ile açık şekilde ilgilenmemesi; Başvuranın Wikimania katılımı ile ilgili nedensiz düşünceleri olması veya genel açıklamalarının bulunması.
4 = Wikimedia hareketi ile sınırlı ilgisi bulunması; Başvuranın Wikimania'ya katılım nedeninin belirsiz veya muhtemel gerçekçi açıklamalara dayanmıyor olması.
6 = Wikimedia hareketi ile sınırlı ilgisi bulunması; Başvuranın Wikimania'ya katılma nedeni ile ilgili olarak biraz gelişmiş ve orta derecede gerçekçi açıklamalarının bulunması.
8 = Wikimedia hareketi ile ilgili kuvvetli ilgisinin bulunması; Başvuranın Wikimania'ya katılım nedeni ile ilgili olarak pek çok gelişmiş ve büyük olasılıkla gerçekçi açıklamalarının bulunması.
10 = Wikimedia hareketi ile ilgili çok kuvvetli ilgisinin bulunması; Başvuranın Wikimania'ya katılma nedeni ile ilgili olarak çok gelişmiş ve açık bir şekilde gerçekçi açıklamalarının bulunması.

Sorular

Wikimania 2014 Burs Programı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen sıkça soulan sorular (SSS) sayfasını ziyaret ediniz.

Başvur

Londra'da yapılacak Wikimania 2014 giderlerinizin karşılanmasına yardımcı olmayı kapsayan bursa başvuruda bulunmak için, burada bulunan başvuru formunu 17 Şubat 2014 23:59 UTC tarihine kadar doldurarak gönderin. Başvuru yapmadan önce, başvuruda bulunacakların bu sayfada ve SSS sayfasındaki tüm materyalleri gözden geçirmesi tavsiye edilir.

Önceki bursiyerler ile tanışın

Bize dünyanın her yerinden başvuruda bulunulmaktadır. Burada daha önceki başvuruda bulunanlar nelere uyulması ve deneyimleri hakkında bilgiler sunmaktadır.


Poongothai Balasubramanian

I taught math for 33 years. My students kept me feeling young, and reminded me how much I love my country.

When I retired, my son was worried I would get rusty. So he introduced me to Wikipedia. He explained that anyone can contribute, and showed me how.

Since then, I've created articles on quadratic functions, probability, charts, graphs and more. I've made 7,000 edits in all.

I write in Tamil: my favorite language and my mother tongue, spoken by 85 million people across the world. I've also uploaded more than 6,000 audio files to Wiktionary, demonstrating proper pronunciations for common Tamil words. Now, more people can share in this beautiful language.

As a teacher and a mother, I was always busy. But now that I'm retired and my children are grown, my time is my own — all 24 hours of it! And I spend every day on Wikipedia.

I'm a volunteer. No one pays me. But helping edit Wikipedia has become my life's work. Even though I'm not in the classroom, I'm still doing what I care about most: helping a new generation of students learn, in the language I love.


Ravan Jaafar Altaie

Today, there is a gap between the developing world and the developed world. It's not about money, and it's not about power. It's about knowledge.

If you follow the news, you probably remember reading about the Arab Spring. For young people like me and my friends, it was the beginning of a new era. As momentous events happened, we were obsessed with the news, following up second by second. We were checking our phones, Facebook, Twitter.

And I was writing on Wikipedia. I love Wikipedia because it's impartial; it's the best source for up-to-date information from a neutral point of view. I looked at CNN, Al Jazeera and the BBC, searching for the most reliable sources. Then I added updates in real time.

It's incredible. Everyone could know what was happening, as it happened. We could share the truth with people across the world.

We want a world that is more open, more educated, and more free. We want a world where knowledge is available to anyone that seeks it.

It's time for us to change our world. Will you help?


Dumisani Ndubane

My wife and I have a friendly competition. You see, my wife speaks Zulu, I speak Xitsonga, and our children are going to have a tough time choosing which language to use.

As you can imagine, each of us hopes our children will choose our own language. But I have a secret weapon: Wikipedia.

I believe a language should be able to break the cyber barrier. If it's not on the internet, it's a dying language. By contributing to Xitsonga Wikipedia, I help keep my language alive.

In the 1900s, a Swiss missionary began cataloging the culture and artifacts of the Xitsonga-speaking people. His two-volume book is now in the public domain. I am translating this text into Xitsonga, supplemented with my own knowledge.

Every language is part of the human feeling. All the languages that have ever been in the world, they define us as humans. When a language dies, it takes something with it.

Whether my children choose my language or my wife’s language, the important thing is that they have the choice. And as long as we keep our languages alive through Wikipedia, they will.

Ortak burs programları

The Wikimedia Foundation is not the only organisation offering scholarships for Wikimania 2014; some Wikimedia affiliate organisations such as chapters and thematic organisations are also offering their own scholarships.

The following affiliates will collect scholarship applications from those submitted for a Wikimedia Foundation scholarship – there will be no need for applicants to submit a separate application to the affiliate.

Henüz yok

 • Wikimedia Österreich: 8 scholarships
 • Wikimedia CH: 10 scholarships (for editors of French, German, Italian or Romansh language projects in whose country no FDC funded Wikimedia Chapter exists)
 • Wikimedia India: 2 scholarships for Indian residents
 • Wikimédia Magyarország: up to 10 full scholarships for Hungarians/foreign Wikip/m/edians residing in Hungary

The following affiliates will offer scholarships, but will not make use of applications for a Wikimedia Foundation scholarship. Wikimedians who are interested in receiving a scholarship from them, are invited to apply to the affiliate directly.

Henüz yok

 • Wikimedia NL: please see Beurs Wikimedia Nederland
 • Wikimedia FR
 • Amical Wikimedia: 10 scholarships, 350€ each (info)
 • Wikimedia Italia: 8 scholarships, 600€ each (info)