Beurs Wikimedia Nederland

From Wikimania 2014 • London, United Kingdom

Profiel

Je wilt Wikimania Londen 2014 vanuit Nederland bezoeken. Je bent bekend met de strategie van de Wikimedia beweging. Je bent bekend met de strategie 2013-2015 van de Vereniging Wikimedia Nederland, en met het jaarplan 2014. Je bent als vrijwilliger actief voor de Vereniging Wikimedia Nederland en/of je bent actief als bewerker van (een of meer van de taalversies van) Wikipedia of je bent actief als bewerker van een of meer van de zogeheten zusterprojecten. Je zet je actief in voor het werven van nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers en/of nieuwe bewerkers. Je zet je actief in voor het bevorderen van een goede onderlinge sfeer tussen leden, vrijwilligers en bewerkers. In het algemeen vertoon je zowel online als offline navolgingswaardig gedrag dat bijdraagt aan het bereiken van de strategische prioriteiten van de Wikimedia beweging wereldwijd en bijdraagt aan het bereiken van de doelen en doelstellingen van Wikimedia Nederland. Je weet wat je in Londen tijdens Wikimania gaat brengen, je weet wat je gaat halen en je communiceert open en proactief je eigen doelen daarin. Wat je gaat meenemen van Wikimania in Londen gaat jou helpen bij het succesvol uitvoeren van je activiteiten voor de Wikimedia beweging in het komende jaar.

Beurzen Wikimedia Nederland

Wikimedia Nederland stelt beurzen beschikbaar voor leden van de gemeenschap in Nederland. De beurs is een in natura verstrekking van toegangskaart voor Wikimania, onderdak in Londen tijdens Wikimania en kosteneffectief (georganiseerd) vervoer vanuit Nederland naar Londen en v.v. Het aantal beurzen is beperkt. Naar verwachting zullen veel meer leden van de gemeenschap in Nederland een beurs aanvragen dan dat er beurzen beschikbaar zijn. Aangezien dit jaar Wikimania in Londen is en veel dichterbij dan de Wikimania's in de afgelopen jaren, zijn er dit jaar meer beurzen beschikbaar dan anders. Juist daarom wil Wikimedia Nederland zoveel mogelijk actieve mensen in de gemeenschap in de gelegenheid stellen een aanvraag in te dienen. Het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland is wars van bureaucratie en heeft een voorkeur voor lichtgewicht procedures, die vlot doorlopen worden, met zo min mogelijk papieren rompslomp. In het jaarplan 2014 is als doel geformuleerd een aantal leden van de gemeenschap in de gelegenheid te stellen Wikimania te bezoeken. De toewijzing van reisbeurzen voor Wikimania 2014 gaat volgens de hier beschreven procedure. Protesten indienen tegen deze procedure of de uitkomst ervan heeft weinig zin. Het is niet eerlijk dat enkele gelukkigen wel een beurs krijgen en anderen niet. Dat is inherent aan het toekennen van beurzen. Hoor je uiteindelijk niet tot de gelukkigen met een beurs, dan heb je dit keer gewoon pech. Laat een dergelijke tegenslag je niet weerhouden je in te zetten voor de Wikimedia beweging, of in de toekomst weer een reisbeurs aan te vragen. Laat het je niet weerhouden om Wikimania Londen te bezoeken, hoewel je zonder beurs dan andere of eigen middelen zult moeten aanwenden.

Informed consent.

De aanvragers van een beurs bezoeken Wikimania voor eigen risico en zorgen dat hun reisverzekering een bezoek aan Groot-Brittanië dekt, inclusief dekking voor gezondheidszorg. De Vereniging Wikimedia Nederland heeft weliswaar een zogenoemde vrijwilligersverzekering, maar deze dekt alleen schade binnen Nederland. Londen is een wereldstad, waar moord, roof en verkrachting voorkomt. Londen is in het recente verleden het toneel geweest van zeer-gewelddadige terroristische aanslagen. Je bent je van het voorgaande bewust en weet hoe je kunt verblijven en verplaatsen in een wereldstad zoals Londen zonder je eigen veiligheid of die van anderen in gevaar te brengen. Tijdens Wikimania is een friendly space policy van kracht. Dat biedt enige waarborgen voor de veiligheid op de venue, maar biedt geen garanties voor de veiligheid daar buiten. Be careful.

Verslag en publiciteit

Van degenen die op kosten van Wikimedia Nederland een internationaal (Wikimedia) evenement bezoeken wordt verwacht dat ze na afloop een verslag schrijven en publiceren op de verenigingswiki, of op bijvoorbeeld een eigen blog. In dat laatste geval kan volstaan worden met het plaatsen van een link naar het blogartikel op de pagina internationaal van de verenigingswiki. De deadline voor indienen van verslagen van Wikimania is 15 september 2014. De Vereniging Wikimedia Nederland gaat er vanuit het materiaal in de verslagen van Wikimania bezoekers van in ieder geval van degenen met een beurs van Wikimedia Nederland worden vrijgegeven met een CC-BY-SA licentie en zonder verdere restricties door Wikimedia Nederland gebruikt kunnen worden in maand-, kwartaal-, en jaarverslagen, andere publicaties en promotiemateriaal van de vereniging.

Aanvraagprocedure

Wie van plan is Wikimania Londen te bezoeken en een aanvraag wil indienen voor een beurs van Wikimedia Nederland moet het volgende doen voor 31 mei 2014. Log in met je sul-account op deze wiki. Neem op je gebruikerspagina op deze wiki een link op naar je thuiswiki, een babel-sjabloon, kopieer [[Category:Beursaanvragen Wikimedia Nederland]] en plak dat onderaan je gebruikerspagina. Beschrijf op je gebruikerspagina in enkele regels hoe jij nu en in het komende jaar invulling geeft aan het profiel beschreven in de eerste alinea hierboven. Doe dat bij voorkeur in het Engels. Suggesties van activiteiten die je zou kunnen noemen zijn door jou ingediende submissions voor Wikimania, bijdragen aan de werkgroep Wikipedia Conferentie Nederland, bijdragen aan Theehuis of soortgelijke sfeerbevorderende initiatieven, een lijstje bewerkingen met het 'label' (tag) Visual Editor, bijdragen aan publiciteit - bijvoorbeeld een dag lopen als wandelende encyclopedie, bijdragen aan educatieprogramma, bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jaarplan 2015, of, vul zelf maar in. Ben bereid om vragen daarover te beantwoorden zoals hoe draagt dat bij aan het bereiken van de strategische prioriteiten van de Wikimedia beweging, of hoe draagt dat bij aan de doelen en doelstellingen van de Vereniging Wikimedia Nederland.
Blader door de Submissions en voeg je gebruikersnaam toe aan de programmaonderdelen die je wilt bezoeken. Maak daarvan ook een lijstje op je gebruikerspagina. Deel op social media (Twitter, Facebook) "Wikimania here I come! Just submitted my @wmnl scholarship application" - of woorden van gelijke strekking - en met een link naar je gebruikerspagina op deze wiki. Laat ook op je thuiswiki weten (bijvoorbeeld op je gebruikerspagina aldaar) dat je Wikimania gaat bezoeken. Met een beurs van de Vereniging Wikimedia Nederland ben je niet alleen een vertegenwoordiger van een gerespecteerd chapter in de Wikimedia beweging, maar ook een visitekaartje van de gemeenschap van je thuiswiki. De mensen die je in Londen gaat ontmoeten zijn nieuwsgierig en willen vaak graag weten wat er omgaat op jouw thuiswiki. Zorg dat je voorbereid bent! Bij terugkomst zal de gemeenschap graag willen weten wat Wikimania jou heeft opgeleverd en wat ze het komende jaar kunnen verwachten. Vandaar dat tenminste een verslag op de verenigingswiki van je wordt verwacht. Met het toevoegen van [[Category:Beursaanvragen Wikimedia Nederland]] aan je gebruikerspagina geef je aan deze pagina gelezen te hebben en in te stemmen met de beursvoorwaarden. Geef daar ook expliciet in eigen woorden blijk met een eigen verklaring op je gebruikerspagina en onderteken die met vier tildes ~~~~.

Besluitvorming over toekenning en daarna

In de periode 1 tot met 10 juni worden de aanvragen in de Category:Beursaanvragen Wikimedia Nederland op efficiënte wijze beoordeeld door vertegenwoordigers van Wikimedia Nederland en de gelukkigen geselecteerd. De lijst met uitverkorenen voor een beurs wordt voorgelegd aan het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland die daar tijdens de bestuursvergadering op 12 juni 2014 over beslist. Degenen aan wie een beurs is toegekend krijgen uiterlijk 14 juni 2014 bericht - dus binnen twee weken na de indieningsdeadline van 31 mei 2014. Medewerkers van kantoor van Wikimedia Nederland verlenen logistieke ondersteuning en nemen contact met je op over aanreis- en vertrekdatum en zorgen voor (vouchers voor) vervoer, toegangskaart, en overnachtingen. Dit gebeurt op de meest (kost)efficiënte manier waardoor niet aan alle individuele wensen zal kunnen worden voldaan. De Vereniging Wikimedia Nederland wenst je een enerverende Wikimania London toe!